Bắt đầu lại từ đầu

Từ giờ blog của mình sẽ thay đổi theo hướng đơn giản. Blog cá nhân này mình đã bỏ bê khá lâu, nhưng vẫn duy trì host và domain để chạy trên Azure. May mắn thay, hôm nay mình tình cờ thấy blog của anh Ngọc Hiếu. Đọc…