Từ giờ blog của mình sẽ thay đổi theo hướng đơn giản.

Blog cá nhân này mình đã bỏ bê khá lâu, nhưng vẫn duy trì host và domain để chạy trên Azure.

May mắn thay, hôm nay mình tình cờ thấy blog của anh Ngọc Hiếu. Đọc những chia sẻ, những câu chuyện của anh Hiếu khiến mình có động lực muốn viết blog lại như vài năm trước.

Và điều đầu tiên mình làm là xoá hết blog cũ để làm lại một blog đơn giản hơn, thanh thoát hơn.

Không còn một blog màu mè, chỉ còn chia sẻ và trải nghiệm.